Wat is Romana's Pilates?

Contrology = Romana's Pilates = True-Pilates Anna Rubau

Romana Pilates - Anna Rubau (rechts) in gesprek met Romana Kryzanowska (links)

Romana’s Pilates® is het certificaat en kwaliteitslabel van de Romana’s Pilates LLc met zetel in New York. De oprichting gebeurde in maart 2003, onder impuls van Romana Kryzanowska en met als doelstelling de legale bescherming van het intellectuele erfgoed van J.H. Pilates en van Clara Pilates. Bij deze verwierf Romana’s Pilates® ook de exclusieve rechten om dit erfgoed aan derden door te geven.
Dit Pilates certificaat getuigt dat de genoemde Pilates-trainer de volledige opleiding en de bekwaamheidstesten met succes heeft afgewerkt in de énige originele Pilates-methode conform de methode van de uitvinder Joseph Pilates en zijn vrouw Clara. Het is een kwaliteitslabel dat getuigt van technische kennis, praktische bekwaamheid en inzet.

Voorgeschiedenis:

Na de dood van J.H.Pilates was er door het ontbreken van een “testament” een enorme chaos en wildgroei van interpretaties van deze uitmuntende bewegingsleer ontstaan. Een wildgroei die nu wereldwijd nog bezig is. De naam Pilates is nu eenmaal een hype en wordt ten onrechte door menig sportcentra en “zogenaamde” Pilates profs gebruikt.
Joseph Pilates zelf verafschuwde de “cafeïnevrije” interpretaties van zijn leer die bij zijn leven al de kop opstaken. Vooruit op zijn tijd dat hij was heeft hij jammer genoeg nooit het inzicht gehad zijn leer te beschermen.
Er was dus niets geregeld hoe het met zijn methode verder moest. Clara had na zijn dood de leiding overgenomen van de Pilates Studio aan 8th Avenue in New York, maar begreep ook dat ze dezelfde fout niet kon maken deze methode niet te beschermen. Joseph Pilates had nl. heel zijn leven research gedaan en een schat van kennis vergaard die hij bewaarde in zijn persoonlijke archieven. Dat is wat we noemen: “het Erfgoed van J.H.Pilates”. Joseph en Clara hadden geen kinderen. En een oplossing werd gevonden...:

Romana Kryzanowska...

Clara vroeg aan Romana Kryzanowska de directie van de Studio in New York over te nemen, en om samen met haar dochter Sari hun levenswerk verder uit te dragen. We schrijven over de jaren ’70.
Romana kende Joseph en Clara al van in de jaren ’40 door toedoen van haar dansleraar George Balenchine. Ze bleef een trouwe aanhangster van deze methode. Vanaf de jaren ’50 werkte ze al in de eerste Pilates Studio. Ze waren intens bevriend geraakt met elkaar. Ze was de protégé van Joseph en Clara, ze was uitzonderlijk begaafd en ze droeg de titel van “meester van de profs”.
Na de dood van Clara kwamen met de jaren ook de meningsverschillen over het behoud van de originaliteit en over het streven naar topkwaliteit bij het aanleren. Dat heeft geleid tot een breuk met de Studio. Romana en Sari bleven trouw aan hun belofte. De authenticiteit bewaren. Het was de aanzet tot het oprichten van een eigen kwaliteitslabel, Romana’s Pilates®, geregistreerd in de statuten van de Romana’s Pilates LLc met zetel in New York.
Het erfgoed, de archieven waren in veilige handen. De bescherming van goede faam van de originele J.H.Pilates methode was een feit.

Romana stelt orde op zaken:

Romana en haar dochter namen de volle verantwoordelijkheid op zich om de originele methode te beschermen en de kwaliteit van het aanleren hoog te houden.
Uit een 100-tal prof kandidaten maakte Romana nogmaals een strenge selectie. Alleen deze beperkte groep van Pilates’specialisten werd gemachtigd om -wereldwijd- de authentieke methode onder zijn originele vorm door te geven.
Dit certificaat draagt een serienummer en is gecertificeerd door Romana Kryzanowska en Sari Mejía Santo. Met het kwaliteitslabel: Romana’s Pilates®.
Om dit wereldwijde controlesysteem structuur te geven richtten ze in 2003 Romana’s Pilates LLc op in New York met het kwaliteitslabel: Romana’s Pilates®

Romana's Pilates oefeningen Joseph Pilates