Ervaar het verschil...

...met Personal Coaching

Ervaar het verschil...

Contrology = Romana’s Pilates = True-Pilates Anna Rubau

De Authentieke Pilates Training volgens J.H.Pilates
Onder voogdijschap van Romana Kryzanowska
Exclusief in Antwerpen

Onze Pilates studio in Antwerpen werkt volgens de originele Pilates methode, volgens het levenswerk en de leer van J.H.Pilates' "Contrology", en zoals die wettelijk beschermd is door Romana's Pilates® in NewYork.

Romana's Pilates® staat voor:

  • 100% Authentiek in methode en de Gratz' apparatus
  • 100% Professioneel met haar hooggekwalificeerde trainers
  • 100% Motivatie om de mensen te helpen

"Pilates" bestaat al sinds de jaren '20. Het is een levenswerk van 60 jaren onderzoek en experimenteren door J.H.Pilates (1880-1967), vervat in "Art of Contrology" en verwoord in "Pilates" Return To Life Through Contrology", verschenen in '45.
Bij zijn leven al gecopieerd en tot zijn misnoegen geïnterpreteerd beloofden Romana Kryzanowska en haar dochter Sari Mejía Santo bij zijn overlijden om de verantwoordelijkheid op zich te nemen en zijn originele trainingsmethode te beschermen en verder te verspreiden.
Romana's levenswerk van 6 decennia reizen en onderwijzen maakte haar wereldwijd beroemd. Ze is nu dé icoon van de Pilates' wereld.

Sari volgde haar op en reist ondertussen al 4 decennia de wereld rond om overal seminaries te geven...

Ervaar het Verschil
...met
Personal Coaching

Pilates lessen door Anna Rubau en Michiel

"Train with The Best" en "Not All Pilates is The Same" Romana Kryzanowska

Alle True Pilates trainers met een Romana's Pilates® certificaat engageren zich om deze originele methode strikt te volgen en te handhaven.

Velen voelen zich geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren.

Romana's Pilates® is de Spartaans opleiding binnen het Pilates gebeuren. De studie duurt een paar jaren en vereist een veelvoud van honderden uren van observatie. Dat leidt tot spontane exclusiviteit, een ongeschreven numerus clausus van hooggekwalificeerde trainers.

Onze Pilates studio is bovendien volledig uitgerust met de Gratz apparatus. Ze zijn énig en Pilates' origineel, ontworpen door de grootmeester zelf. Het zijn de beste ter wereld.

Onze motivatie

Onze motivatie wordt gestuurd vanuit onze pure gedrevenheid naar resultaten. Het is passie "à fond". Dat mensen zich goed voelen, en gezonder en gelukkiger worden.
Dat is onze missie en passie om True-Pilates te trainen.

Wij zijn Personal Trainers "A la Lettre". Het is inherent aan onze visie en onze manier van trainen: Pilates betekent maatwerk, ieder cliënt heeft zijn eigen profiel. Per cliënt creëren we een persoonlijk "corset". Niet iedereen heeft dezelfde behoeftes, en geen enkele persoon komt op dezelfde manier tot hetzelfde resultaat.

Ontdek het Grote Verschil en reserveer nu ...