Romana Kryzanowska

Romana Kryzanowska

Romana Kryzanowska was een leerlinge ballerina van Georges Balenchine aan de American School of Ballet in New York. In 1941 kreeg ze op advies van deze beroemde choreograaf haar eerste les bewegingsleer van J.H.Pilates. Van dan af was ze al gepassioneerd door deze methode en is ze steeds in nauw contact gebleven met Joseph Pilates en zijn echtgenote Clara. In 1944 werd ze professor in de originele studio. Het is na de dood van J.H.Pilates dat Clara de leiding van de studio aan haar heeft overgedragen.

Gedurende 57 jaar heeft Romana deze Pilates methode in haar originele vorm onderwezen en gepredikt. Zij reisde hiervoor de hele wereld rond. Ze bezocht universiteiten om conferenties te geven, en gaf les in haar eigen studio, de Drago GYM in New York. In 2003 begon ze samen met haar dochter Sari Mejía Santo de “Program of Certification” met Romana’s Pilates LLc in New York om de diploma’s van de nieuwe instructeurs te certificeren en zodoende de originele methode van J.H.Pilates te beschermen.

Joseph Pilates and Romana Kryzanowska (1941)

Romana Kryzanowska was born in Detroit in 1923, the only child of artist parents, and studied ballet as a child.

At age 17, while studying at George Balanchine's School of American Ballet, she suffered an ankle injury, and was taken by Balanchine to Joseph Pilates to see if exercise rather than an operation would resolve the problem.

https://youtu.be/1g3dPWBuOQ8