Pilates uurrooster

Elke True-Pilates sessie is op afspraak

Openingsuren:

Maandag tot vrijdag van 9:00 tot 21:00
Zaterdag van 9:00 tot 14:00

Discipline - Regelmaat - Respect: de 24-uren regel

We volgen een strikte vierentwintig uren procedure: Indien je weerhouden bent en je onze afspraak moet annuleren of deze wenst te verplaatsen vragen we dit minstens 24 uren van te voren te verwittigen. Indien je later afmeldt is het de regel dat deze sessie volledig in rekening wordt gebracht.

Download True-Pilates huisreglement

Pilates Waar?

True-Pilates
Nationalestraat hoek Aalmoezenierstraat

Aalmoezenierstraat 2
2000 ANTWERPEN
Tel. +32 32 835 435
Tel. +32 497 45 99 12
E-mail: annarubau@true-pilates.be